Vücudumuzun çeşitli bölgelerinde doku erimelerine, yaşlanmaya, geçirilmiş kazalar ve ameliyatlara bağlı olarak veya yapısal nedenlerle yumuşak doku eksikliği olabilmektedir bu da o bölgede dolgunluk, şişkinlik eksikliğine veya dudaklarda olduğu gibi ince görünmesine neden olabilmektedir. Bu bölgelerde istenilen dolgunluğu sağlamak için yumuşak doku transferleri, hazır yapay madde enjeksiyonları (Hyalüronik Asit…) veya vücudun uygun bir bölgesinden alınan yağ dokusu enjeksiyonları yapılabilmektedir. Bu yöntemlerin farklı yer ve durumlarda birbirlerine karşı üstünlükleri olabilir ve o durum için tercih edilebilirler. Yapılan işlemin kalıcılığı hedeflenirse veya büyük veya geniş alanlara yapılması planlanıyorsa yağ enjeksiyonu tercih edilmelidir.

Yağ Enjeksiyonu Hangi Uygulamalarda Kullanılır?

Özellikle vücuduna yabancı madde yerleştirilmesini istemeyen kişilerde ve meme büyütmede olduğu gibi büyük hacimlerde yumuşak doku dolgusu gerektiğinde yağ enjeksiyonu (fat injection) tek seçenek olmaktadır. Bir çok kadın meme büyütme işleminde silikon meme protezleri kullanıldığı için bu ameliyatı yaptırmaktan kaçınmaktadır. Burada önemli olan vücuda enjekte edilecek yağ miktarının ne kadarının kalıcı olacağıdır. Bu nedenle yağ enjeksiyonu yapılacaksa bilinen klasik liposakşın yöntemi yerine yağ hücrelerinin hayatiyetini arttıran yöntemler ve cihazlar kullanılmalıdır. Bu cihazlarla kalıcılık iki katına kadar arttırılabilir. Birçok ülkede yağ enjeksiyonu ile meme büyütme başarıyla yapılmaktadır.

Yağ enjeksiyonu için kalça veya karın bölgesinde 1-2 mm kalınlığındaki kanüllerle aspirasyon şeklinde alınan yağ dokusu, saflığı elde etmek ve kalıcılığı arttırmak amacı ile ve kök hücre oranını arttırmak amacıyla birtakım işlemlerden geçirilebilir. Steril şartlarda alınmış ve hazırlanmış yağ dokusu istenilen bölgeye çok ince kanüller veya iğne uçları yardımı ile enjekte edilir.

Yüz bölgesinde yanaklar dolgunlaştırılabilir, elmacık kemikleri ve çene ucu büyütülebilir ve dudaklar kalınlaştırılabilir. Ayrıca kırışıklıklar, çizgilenmeler ve çukurluklar düzeltilebilir.

Meme büyütme işleminde yağ enjeksiyonunun tercih edildiği durumlar vardır. Silikon gibi yapay protezleri reddeden hastalarda yağ enjeksiyonu yöntemi; meme büyütme ve meme sarkıklığı azaltılması işleminde başarı ile kullanılmaktadır. Benzer şekilde yağ enjeksiyonu kalça (popo) büyütme, dolgunlaştırma için de kullanılabilir.

Vücutta geçirilmiş kazalar, ameliyatlar nedeni ile olan çöküntülerde veya kalça yanlarında olabildiği gibi doğal yapısal çöküntülerin düzeltilmesinde ve baldır iç bölgelerinin doldurulmasında yağ enjeksiyonu kullanılabilir.

Yağ Enjeksiyonu Nasıl Yapılır?

Yağ enjeksiyonu işleminde yağ alınacak ve yağ doldurulacak kısımlar lokal anestezi ile uyuşturulabildiği gibi eğer işlem büyük ise veya beraberinde başka bir cerrahi işlem yapılacaksa genel anestezi yöntemi kullanılabilmektedir. Yağ enjeksiyonu ile transfer edilen yağın bir kısmının birkaç ay içinde yok olacağı ve ortalama bu miktarın %30-%40’ının hayatiyetine devam edeceği bilinmelidir. Bu da yağ enjeksiyonunun %100’ü yok olan hazır dolgu maddeleri enjeksiyonuna karşı üstünlüğüdür yani yağ enjeksiyonunun kalıcılığı vardır.

Yağ alınan ve yağ enjksiyonu yapılan alanlarda işlemin büyüklüğüne göre 3-5 gün sürebilen şişlikler (ödem) ve morarmalar (ekimoz) görülebilir.